Procés participatiu: Ordenança ocupació via pública amb taules, cadires i terrasses

#PaiportaParticipa

Divendres, 15 maig 2020

Procés participatiu: Ordenança ocupació via pública amb taules, cadires i terrasses

Des de l'àrea d'Interior s'ha plantejat la necessitat de modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de l'ocupació de la via pública per taules i cadires, així com tendals, altres instal·lacions amb marquesines o un altre tipus de tancaments per a terrasses, amb finalitat lucrativa, amb la finalitat de pal·liar els danys del sector per la crisi de la COVID-19 que ha coincidit amb dates importants com a Falles, Setmana Santa o pont de Maig i contribuir així a la recuperació econòmica i d'ocupació del sector, i al mateix temps respectar i protegir el benestar dels veïns i el seu dret al descans, així com al lliure trànsit i circulació per la via pública, vetlant per la màxima seguretat de les persones i l'adequada convivència entre uns i altres interessos.

Els objectius de la modificació de la norma: Ampliar horari d'inici de l'ocupació de via pública a l'efecte de contribuir així a la recuperació econòmica i d'ocupació del sector hostaler.

Amb aquesta finalitat i en compliment dels tràmits legalment establits, i en nom de la major transparència i participació ciutadana, es tindran en compte les peticions i opinions rebudes per part de la ciutadania del poble de Paiporta.

Es consideraran aportacions amb caràcter oficial les que també es realitzen per registre d'entrada de l'ajuntament, ben presencial per l'oficina única o bé per la nostra seu electrònica.

El termini de consulta serà de 10 dies naturals, des del 15 de maig al 24 de maig del 2020, tots dos inclusivament.

Gràcies per la seua participació.