Procés participatiu Ordenança Terrasses

#PaiportaParticipa

Dimecres, 27 novembre 2019

Procés participatiu Ordenança Terrasses

ORDENANÇA TERRASSES

Des de l'àrea d'Interior i Personal s'ha plantejat la necessitat de modificació i actualització de l'Ordenança Municipal reguladora de l'ocupació de la via pública per taules i cadires, així com tendals, altres instal·lacions amb marquesines o un altre tipus de tancaments per a terrasses, amb finalitat lucrativa, amb la finalitat de millorar la regulació de l'autorització municipal sobre l'ocupació que representen per a l'ús de domini públic.

Amb aquesta finalitat i en compliment dels tràmits legalment establits, i en nom de la major transparència i participació ciutadana, es tindran en compte les peticions i opinions rebudes per part de la ciutadania del poble de Paiporta.

Es consideraran aportacions amb caràcter oficial les que també es realitzen per registre d'entrada de l'ajuntament, ben presencial per l'oficina única o bé per la nostra seu electrònica.

El termini de consulta ha estat obert fins al 2 de Gener de 2020.

Gràcies per la seua participació.