Consulta participativa ordenança de mobilitat

#PaiportaParticipa

Dimecres, 10 juny 2020

Consulta participativa ordenança de mobilitat

Des de l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat s'ha plantejat la necessitat d'aprovar l'ordenança urbana sostenible del municipi de Paiporta. L'objecte d'aquesta ordenança assumeix el repte d'articular accions, per a harmonitzar els diferents usos de les vies i els espais urbans, incloent vianants, la circulació dels diferents vehicles, l'estacionament, el transport de persones, la distribució de mercaderies, i les diferents necessitats d'ús de l'espai públic relacionades amb el desplaçament.

L'àmbit d'aplicació de la present Ordenança és en tot el terme municipal de Paiporta, en relació amb els usos i activitats que es realitzen en les vies i espais aptes per a la mobilitat dels i de les vianants i la circulació rodada, incloent les vies interurbanes, la competència de les quals haja sigut cedida a l'Ajuntament de Paiporta, així com els camins rurals i els espais oberts d'ús públic.

Amb aquesta finalitat i en compliment dels tràmits legalment establits, i en nom de la major transparència i participació ciutadana, es tindran en compte les peticions i opinions rebudes per part de la ciutadania del poble de Paiporta.

Es consideraran aportacions amb caràcter oficial les que també es realitzen per registre d'entrada de l'ajuntament, ben presencial per l'oficina única o bé per la nostra seu electrònica.

El termini de consulta finalitza el 21 de Novembre de 2020.

Gràcies per la seua participació.